voorwaarden

Gecombineerd vervoer

Vluchtgegevens
Interlux luchthavenvervoer plant uw vervoer in aan de hand van de door u verstrekte gegevens welke ook staan vermeld op uw bevestiging. Vergelijk altijd uw vluchtgegevens met de gegevens die vermeld staan op uw Interlux-ticket. Stemmen deze niet overeen, neem dan direct contact met ons op. Indien de vluchtgegevens op uw ticket niet overeenstemmen met uw daadwerkelijke vluchtgegevens kunnen wij geen garantie geven op tijdig vervoer. Juiste vluchtgegevens zijn van essentieel belang.

Bijhouden vluchtgegevens
Interlux luchthavenvervoer controleert de door u aangegeven vluchtgegevens en schematijden in principe niet. De digitale verbindingen tussen ons en de diverse luchthavens worden steeds beter. Wij kunnen vertragingen en onjuiste vluchtnummers steeds beter signaleren. Ervaring heeft ons echter geleerd dat met de huidige systemen gegevens niet altijd actueel zijn. En dat u als passagier als eerste op de hoogte bent van wijzigingen. Wij vragen u dan ook om wijzigingen zo snel mogelijk bij ons door te geven. Dan kunnen wij op basis daarvan onze planning gaan aanpassen. Indien mogelijk en zonder dat dit extra kosten voor ons meebrengt of ten nadele is van andere passagiers zullen wij onze planning graag ten voordele van u bijstellen.

Ritcombinaties
Interlux heeft het recht om de ritten van meerdere passagiers te combineren. Hierdoor kunt u maxi-maal anderhalf uur voor de inchecktijd op de luchthaven worden afgezet. Ook wanneer u wordt opgehaald op de luchthaven kan de wachttijd maximaal anderhalf uur vanaf landingstijd bedragen, maar doorgaans is deze korter.

Bagage
Interlux kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken van, of schade aan uw bagage. Mocht u zich door bagage en/of douane problemen niet tijdig melden bij de S.T.A. Balie of aanwezig zijn bij de Diners Club International of meetingpoint, is het punt "niet aanwezig zijn" van toepassing.

Extra bagage
Het vervoer van uw standaardbagage is uiteraard in de ritprijs inbegrepen. Standaardbagage is 1 koffer en 1 stuks handbagage per persoon. Voor een kinderwagen, buggy en een (vouw)fiets geldt als meerprijs € 21,- per stuk enkele reis. Huisdieren mogen geen overlast verzorgen voor de mede-passagiers en moeten daarom in een daarvoor geschikte reismand vervoerd worden. Voor deze dieren is ook de meerprijs van € 21,- per stuk enkele reis van toepassing.

Een opklapbare rolstoel, blindengeleide hond, golftas, rollator, duikuitrusting en ski's wordt, mits niet meer dan 1 (set) per persoon, niet beschouwd als extra bagage. Dit dient aangegeven te zijn op de Interlux-ticket. Is dit niet gemeld en er ontstaat daardoor plaatsgebrek in de wagen dan is Interlux niet gehouden aan een vervoersplicht voor deze artikelen en is dan ook gerechtigd om ze niet mee te nemen.

Kortingen en toeslagen
Kinderen t/m 3 jaar vervoeren wij gratis mits er de bereidheid bestaat om bij een volle wagen het kind op schoot te nemen. Met kinderzitje of maxi-cosi geldt echter het normale volwassenen tarief. Voor groepen en rolstoelvervoer gelden eveneens speciale tarieven. Wilt u daar meer over weten, belt u dan even.

Annuleringen
Bij een annulering tot 48 uur vóór aanvang van uw eerste rit wordt er € 15,- administratiekosten bij u in rekening gebracht. Bij een annulering binnen 48 uur wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Indien u uw vervoer via een reisbureau heeft geboekt, kunt u tot 24 uur voor inchecktijd of aankomsttijd kostenloos annuleren. De annulering dient in dat geval wel tijdig door het reisbureau per fax of e-mail aan Interlux te worden doorgegeven.

Wijzigingen
Wijzigingen zijn alleen akkoord als alle gegevens compleet en tot minimaal 24 uur voor inchecktijd of aankomsttijd, zoals deze tijden op het Interlux-ticket staan vermeld, per fax of e-mail (wijziging@luchthavenvervoer.nl) aangeleverd zijn. Onder wijzigingen van de aankomsttijd verstaat Interlux luchthavenvervoer: Herschikkingen van de aankomsttijden door de luchtvaartmaatschappij evenals vervroegingen danwel vertragingen ten opzichte van de schematijd zoals vermeld is op de bevestiging. Bij wijzigingen binnen de laatste 24 uur is de genoemde vroegste afzettijd en maximale wachttijd op de luchthaven niet meer gegarandeerd. Ook als de wijziging vervroegd wordt en zodoende binnen 24 uur voor inchecktijd of aankomsttijd valt hoort dit bij een vluchtwijziging binnen 24 uur. Bij de terugreis kan het dus zijn dat men langer moet wachten op de eerstvolgende wagen. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de aangeboden beschikbare combinatie, wordt er geen restitutie van de betaalde ritprijs verleend. Dit geldt eveneens indien u door een gemiste aansluiting met een ander vluchtnummer of op een ander tijdstip aankomt op de betreffende luchthaven. Bij meer dan 1 wijziging per Interlux-ticket wordt per volgende wijziging 15% van de betreffende ritprijs aan u doorberekend.

Heenreis
 • Is de chauffeur 5 minuten na de afgesproken tijd nog niet aanwezig, neem dan direct contact met ons op.
 • Interlux kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen ten gevolge van overmacht, waardoor u uw vliegtuigaansluiting mist. U kunt er echter zeker van zijn dat wij alles in het werk stellen om dat te voorkomen.
 • U dient zich aan de doorgegeven ophaaltijd te houden. Bent u 5 minuten na de afgesproken ophaaltijd niet aanwezig/ gereed voor vertrek dan heeft de chauffeur het recht zonder u te vertrekken. De ritprijs wordt niet terugbetaald. Interlux is in dit geval ook niet aansprakelijk voor het missen van het vliegtuig.

Terugreis vanaf Schiphol
 • U wordt verzocht zich na aankomst zo spoedig mogelijk te melden bij de S.T.A.-Balie (Schiphol Transfer Assistance) in Schiphol Plaza (zie plattegrond op achterzijde ticketomslag). Doet u dit niet dan kan het zijn dat er naast de chauffeur ook nog andere klanten nodeloos op u zitten te wachten. Iets wat wij graag willen voorkomen en waar we uw medewerking bij nodig hebben. Indien u met een groep reist dan pas melden als de hele groep aanwezig is bij de S.T.A.-Balie.
 • U verneemt van de baliemedewerker of uw wagen al aanwezig is of wanneer deze wordt verwacht. Wanneer al de geplande medepassagiers zich gemeld hebben, zal de baliemedewerker dit onze chauffeur melden en komt deze voorrijden. Uiteraard bent u ook vrij om zelf contact met ons hierover op te nemen.
 • Zorgt u ervoor dat u bij de S.T.A.-Balie blijft wachten. Indien u of een gedeelte van een groep niet meer aanwezig is bij de S.T.A.-Balie dan kan de chauffeur daar niet op blijven wachten. De betreffende perso(o)n(en) kan/kunnen dan met de volgende wagen waarin plaats is mee terug.
 • Indien uw vlucht veel vervroegd is, is het niet altijd mogelijk om daar op te anticiperen. In dat geval zullen wij u zo spoedig mogelijk proberen te vervoeren doch uiterlijk 1½ uur na de geplande aankomsttijd.
 • Wij attenderen u erop dat wij de verwachte landingstijden niet automatisch via teletekst/internet bijhouden tenzij u tijdig aan ons een vertraging meldt.

Terugreis vanaf andere luchthavens
 • Op alle andere luchthavens dan Schiphol verwachten wij u bij het 'meetingpoint'. Op Zaventem verwachten wij u bij de zithoek rechts naast de uitgang waarboven vermeld staat 'Diners Club International'. Uw chauffeur zal zich daar melden met een naambordje van Interlux.
 • Is gelijk aan 'terugreis van Schiphol' punt c. maar vervang 'S.T.A.-Balie' door 'meetingpoint/'Diners Club International'.
 • Is gelijk aan 'terugreis van Schiphol' punt d.
 • Wij attenderen u erop dat wij de verwachte landingstijden niet automatisch via teletekst/internet bijhouden tenzij u tijdig aan ons een vertraging meldt.

Vertragingen
 • Is uw vliegtuig minder dan 1½ uur vertraagd, dan blijft de wagen op u wachten, mits daardoor de maximale wachttijd van de andere passagiers niet wordt overschreden. Mocht de wagen onverhoopt zijn vertrokken, dan behoudt u uiteraard het recht op vervoer met de eerstvolgende gelegenheid.
 • Is uw vliegtuig méér dan 1½ uur vertraagd, dan dient u dit uiterlijk 4 uur voor de geplande aankomsttijd volgens uw Interlux-ticket door te geven. In dat geval behoudt u ook het recht om binnen 1½ uur na landingstijd vanaf de luchthaven te vertrekken.
 • Indien u de gewijzigde aankomsttijd niet tijdig aan ons heeft door kunnen geven, meld u zich dan ook zo spoedig mogelijk bij de S.T.A.-Balie in Schiphol Plaza en bij andere luchthavens het 'meetingpoint' of 'Diners Club International' en dient u direct contact met Interlux luchthavenvervoer op te nemen.
  Is uw vliegtuig méér dan 1½ uur vertraagd, dan verwijzen wij u naar het punt 'niet aanwezig zijn'.
 • Indien u door overboeking uw aansluiting mist en met een gewijzigd vluchtnummer en/of een ander tijdstip wordt verwacht dan op uw Interlux ticket staat vermeld, is dit een vluchtwijziging en geen vertraging. Wij zullen uiteraard trachten u zo spoedig mogelijk te vervoeren. Uw maximale wachttijd van 1½ uur is echter niet meer gegarandeerd.
 • In voorkomende gevallen wordt er in overleg met u als passagier extra wachtgeld in rekening gebracht indien wij langer dan de maximale wachttijd moeten wachten.

Niet aanwezig zijn
Indien u zich, om welke reden dan ook, niet tijdig meldt bij de S.T.A.-Balie (Schiphol) of aanwezig bent bij het 'meetingpoint' of 'Diners Club International' (andere luchthavens) vervalt daarmee het recht op de door u geboekte rit. U kunt dan echter wel bij de eerst mogelijke gelegenheid kostenloos mee terug mits dit binnen 30 uur is vanaf de datum en tijdstip die vermeld staan op uw Interlux-ticket. Bij een boeking in individueel vervoer kan dit echter ook gecombineerd vervoer worden. Dit kan alleen als de betreffende wagen niet volledig is afgehuurd en er op dat moment voldoende zitplaatsen beschikbaar zijn. Deze regeling geeft u geen enkele garantie tot direct vervoer. Indien u daar echter geen gebruik van wenst te maken is er geen restitutie van de ritprijs.

Individueel vervoer
Afhuren per auto, rechtstreeks vervoer naar of vanaf

Alle voorwaarden van het gecombineerde luchthavenvervoer zijn hier van toepassing m.u.v.:
 • Het combineren van vervoer
 • De gehanteerde tijd bij het afzetten en ophalen bij de luchthaven
 • De kosten voor de extra bagage
 • Bij annuleringen tussen 24 uur en 1½ uur vóór inchecktijd of aankomsttijd worden er 30 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Tarieven/voorwaarden
Interlux houdt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving de tarieven en/of voorwaarden te wijzigen.

Interlux Luchthavenvervoer is een activiteit van Jansen Taxi B.V. te Nuenen. Het bedrijf verleent zijn diensten al vanaf 1950 en heeft een brede ervaring in personenvervoer met taxi, minibus en touringcar.